Paulownia Ağacı Dikim ve Bakımı

Paulownia ağacı birkaç amaç için dikilebilir.

Büyük ölçekli ağaçlandırmalar: Birinci amaç kereste üretimidir. Dikim aralığı 5x4 ile 5x10 arasında değişmektedir. Arazi büyüklüğü 30-170 dekar arasındadır. Daha büyük plantasyonlar salgın hastalıkların ve böcek saldırılarının yayılmasını kolaylaştıracağından ve hastalıklara karşı mücadeleyi zorlaştıracağından tavsiye edilmemektedir. Böyle bir plantasyonda kereste üretiminden sonra ikinci amaç olarak arıcılık ve üçüncü amaç olarak hayvancılık yapmak düşünülebilir. Dikim yapılan arazide tarım yapmak da mümkündür. Hatta tarım yapılması Paulownia ağacının gelişimi açısından faydalıdır. Paulovmia dikilen arazilerde toprak veriminde artış kaydedilir. Eğer tarım yapılmaz ise yabani ot ve çalılar için uygun bir gelişme ortamı sağlanmış olur. Eğer tarım yapılacak ise 5x5 den daha geniş dikim aralıklarının tercih edilmesi gerekir. Hasadı yaz aylarında yapılan ürünlerde ilk sekiz yılda verim azalması olmaz. Hasadı sonbahar aylarında yapılan tarım ürünlerinde ise ilk üç yıldan sonra verimde azalma başlar ve bu oran % 20 lere ulaşır. Büyük ölçekli ağaçlandırmalarda özellikle ilk yıllarda yapılması gereken sulama mecburiyeti kesinlikle göz önüne alınmalıdır. Özellikle hızlı büyüme dönemlerinde su talebi artmaktadır.

Küçük Ölçekli ağaçlandırmalar: Büyüklüğü 30 dekardan daha küçük arazilerde veya Belirli bir araziyi çevrelemek , dere ve yol kenarları, bahçe düzenleme vb amaçlı yapılan dikimlerdir. Bu yöntemde birinci amaç kereste üretmek değildir. Ama sonuçta kereste üretimi de olacaktır. Yol kıyılarındaki ağaçlandırmalar trafiğin nispeten daha az yoğun olduğu yerlerde yapılmalıdır. Otobanlarda orta kesime dikim yapılabilir. Orta ve iki kenara üç sıra dikim yapılabileceği gibi tek sıra dikimde yapılabilir. Kanalizasyon kıyılarına yapılacak dikimlerde ağaç hızlı büyüme sağlayacaktır. Tarla sınırlarına yapılacak dikimler hem sınır tespitine yarayacak ayrıca ürünleri rüzgara karşı koruyarak tarımsal verimde artış sağlayacaktır. Tarla komşularının anlaşarak sınırlara birer sıra Paulownia ağacı dikmeleri anlaşmazlıkları da ortadan kaldıracaktır. Bahçe kenarlarına dikilecek paulovmia ağaçları hem güzel görünümlü çiçek ve yapraklan ile hoş bir görünüme sahip olacak hem de kızgın yaz güneşlerinde gölgesinde dinlenme imkanı bulabileceksiniz. Peyzaj amaçlı yapılan dikimlerde koca vinçlerle koca ağaçlan yerinden söküp dikme yerine birkaç yılda aynı büyüklükte bir ağaca sahip olabileceksiniz. Bütün bunların sonucunda bir gün elinizde kereste elde etme amacı ile dikmediğiniz ama çok miktarda kereste elde edebileceğiniz ve çok iyi bir gelir elde edebileceğiniz ağaçlarınız olduğunu göreceksiniz.

Tarım sahalarının rehabilitasyonu : Bu yöntemde birinci amaç tarım sahalarının korunmasıdır. Dikim aralığı 5x30 - 5x 50 mt arasıdır. Bu yöntemin uygulandığı arazilerde geniş aralık doğu - batı doğrultusunda olmalıdır. İlk amaç tarım sahalarının yakıcı rüzgardan korunmasıdır. Ayrıca toprak tuzlanma seviyesini kontrol etmek ve havadaki rutubeti arttırmak gibi faydalan da vardır. Bu yöntemin uygulandığı arazilerde tarımsal üretimde % 35 lere varan verim artışları tespit edilmiştir. Belirli bir zaman sonra tarımsal üretimi desteklemek amacı ile dikilen Paulownia ağaçlarının kendilerinin ciddi bir gelir kaynağı oldukları ve hatta korumak amacı ile dikildikleri tarım ürünlerinden daha fazla gelir getirebilecekleri görülecektir.

Ormanlaştırma: Bu yöntem genelde kamu tarafından veya çevre korum örgütleri tarafından, ticari amaç gütmeden, yeşil kuşak oluşturmayı hedefleyen, iklim düzenleme ve çevre korumaya yönelik dikimlerdir. Bir çok ağaçla birlikte dikilebilir. Ancak dikilecek ağaçların Paulownia ağacının büyümesini engelleyebilecek türlerden olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Ek hedefler: Paulownia ağacı dikim amacının dışında ek gelir elde etmek isteyenler için imkanlar sağlamaktadır.

a- Paulownia ağaçlan bol miktarda çiçek açar ve uzun süre çiçekli kalır. Bal üretimi için ideal bir ağaçtır.

b- Paulownia ağacı yapraklan azot oranı çok zengin ciddi bir besin kaynağıdır. Kuru yaprakların besin değeri aynı miktarda tahıl ile aynı derecededir (samanın 10 katı). Yapraklar yeşil olarak yedirilebileceği gibi kurutulup kıyılarak kışın da yedirilebilir. Gelişmiş bir ağaçtan ortalama 300 kg civarında yaprak elde etmek mümkündür.

c- Paulownia ağacı yapraklan yeşil gübre olarak ta değerlendirilebilir. Toprak veriminde % 15-20 oranında verim artışı sağlar. Paulownia üretim sahalarında bu yüzden bitkisel üretim artışı olur. Bu artışı tarımsal üretimde kullanmak daha faydalıdır.

Hazırlama: Dağlık arazilerde Küçük çaplı fidan dikimlerinde Paulownia fidan çukuru genellikle 70-80 cm genişlikte ve 50-60 cm derinlikte kazılır. Alt toprakla üst toprak değiştirilerek çukur doldurulur. Fidan bu karışımın üzerine dikilmelidir.

Geniş kapsamlı fidan dikimlerinde ise dağlık arazilerde eğim yönüne doğru su arkları açılmalıdır. Toprak 30 cm derinlikte son bahar veya kış aylarında veya yaz mevsimi hariç fidan dikiminden önce sürülmelidir. Dağlık araziler dik eğimli olduğundan suyun yaratacağı erezyon tehlikesine karşı korunmalıdır. Dağlık arazilerde bu zor olduğundan daha lokal teraslar hazırlanıp dikim yapmak uygundur.

Koruma: Paulovmia ağaç fidanları ve genç ağaçların kabuklan çok incedir. Bu yüzden fiziki çarpmalar ve diğer nedenlerden dolayı ağaç kabuğundaki incinmeler ve yaralanmalar ağacın büyümesini ve kereste kalitesini etkiler. Bu yüzden plantasyonlara fidan dikiminden sonra hayvan sokulmamalıdır. Donmaya ve güneş zararlarına karşı bir İki yıl korunmalıdır. Ağaç gövdesi sonbahar sonu veya kış aylarında kireçle ıslatılmalı veya ağaç gövdesi otlarla sarılır. Bir iki yıl sonra Paulownia ağacının uzun gövdesi ve kökleri sert rüzgarlara ve fırtınalara dayanabilir duruma gelir.

Drenaj: Yaz sezonunda sulama zamanında ve düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Bitki günde iki kere sulanmamalıdır. İkinci sulama yedi sekiz gün sonra yapılmalıdır. Su basması en büyük zararı verir. Bitki su altında kaldığı zaman yapraklar sararır ve bitki ölür. Bu yüzden su basmalarını önlemek için drenaj şarttır.

Budama: Uygun büyümüş paulownia fidanında birinci yılda beş altı çift tomurcuk bulunur. Bu tomurcuklar hızla büyür. Budama tomurcuklar alınarak yapılmalıdır. Ağaç kabuğunu veya gövdesini yaralayacak şekilde budama yapılmadan kaçınılmalıdır. Ağaç içindeki oyuğa delik açabilecek şekilde derin yapılmış veya kabukta yaralanmaya yol açan budama ağacın enfeksiyon kapmasına veya mantari hastalıkların yaralı yerlerde yerleşerek ağaca zarar vermesine yol açabilirler. Ağaca form kazandırmak amacı ile yapılan budama birkaç yıl içinde sonlandırılmalıdır.

Dikim aralıkları: Paulovmia ağaçlan çok çabuk genişler ve yayılır. Bu yüzden dikim aralığının uygun olması gerekir. Tek sıra dikimlerde dikim aralığı 3 metreye kadar düşebilir. Plantasyonlarda en ideal dikim aralığı 5x5 veya 6x 6 dır. Eğer plantasyonda tarım yapılmak isteniyor ise dikim aralığı 5x10 veya 6x12 olmalıdır.

Düzgün gövde yetiştirme: Paulownia fidanı kısa ise ve yeterince büyümemiş ise kendi haline bırakıldığında düzgün büyümemiş eğri ve kereste kalitesi iyi olmayan bir hal alır. Bu duruma müdahale dilerek düzeltmek mümkündür. Paulovmia ağacının ana sürgünü ilk kışta kurur. İkinci yıl sürgün vermez. Ana sürgünün altında çıkan dallar karşılıklı olarak ikişer ikişer aşağıya doğru sıralanırlar. Bu sürgünlerden yalnızca bir tanesinin büyümesine izin verilmelidir. Paulownia Fortunei’nin ana sürgünü bazı yerlerde kurumamaktadır. O zaman müdahale etmeye gerek yoktur.

İkinci düzeltme yöntemi ise gelişmede zayıf kalmış Paulovmia fidanının yan dallarından birinin veya dördüncü yıldan sonra bırakılarak diğer dalların kesilmesi yöntemidir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için bırakılan dalın dik ve ağaçla bütünleşik bir yapıda olması gerekir.

Üçüncü yöntem ise en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde yeterli büyümeyi göstermemiş fidan kökten kesilir ve ikinci yık çıkan sürgünlerin en düzgün ve güçlü olanı bırakılarak diğerleri kesilir. Bırakılan sürgün çok hızlı büyüyecek ve düzgün bir gövde oluşturacaktır. İlk yıl 3 metrenin altında kalan ağaçlar için bu yöntemin uygulanması gereklidir.

PAULOWNİA AĞACI HASTALIK VE TEDAVİLERİ

1. Cadı Süpürgesi Hastalığı: Ciddi bir hastalıktır. İlkönce Çin'in kuzey bölgelerinde görülmüş, daha sonraları güneye doğru yayılmıştır. Türkiye 1 de henüz tespit edilmemiş olmasına rağmen bilinmesinde fayda vardır. Büyük ağaçlarda büyümeyi yavaşlatır. Genç ağaç ve fidanlarda ise öldürücüdür.

a- Belirtiler: Cadı süpürgesi bulaşıcı bir hastalıktır. Dallarda, çiçeklerde, gövdede ve kökte kendini gösterir. İnce dallar ve tomurcuklarda başlar. Ağaçta karışıklık ve düzensizlik başlar. Yapraklar sararır ve yaprak damarları zayıflar kırışır ve kahverengileşir. İnce dallar kurur ve kışın düşmez. Bu hali ile cadı süpürgesine benzer. Hastalığın adı buradan kaynaklanmaktadır. Ağaç hastalandıktan sonra bir iki yıl içinde kurur ve ölür.

b- Mücadele: -Hasta bitkiler tespit edildiği anda derhal plantasyon dışına çıkarılmalıdır.

-Üç yaş veya daha yukarı ağaçlarda ise hasta dallar kesilerek yakılır ve gövdedeki kesik yaralan antibiyotik (terramisin) veya vazelin sürülerek plastik bir örtü ile sarılır. Tedavi üç yıl boyunca sürer. Bu yöntem yaz döneminde (haziran-eylül) uygulanır.

-Genç fide veya fidanların kökleri 45-48 C sıcaklıkta su içerisinde 20 dakika bekletilir.

-Kökler Bir antibiyotik solüsyonda bekletilebilir.(terramicine, tetraccline, neomicine vs.) 500-1000 ünite.

-Boron solüsyonunda bekletme (% 0,01-0,5 sodium thiosulphate, % 27 sodium sulphate ve % 0,1 çinko sulphate ) 6-12 saat bekletilir. Kökler dikilmeden önce iki gün dışarıda bekletilmelidir. En ekonomik yöntem budur.

2. Anthracnose Hastalığı:

a) Belirtiler: Anthracnose ciddi bir fidan hastalığıdır. Bitki saplarına ve sürgünlere sinsice yerleşir. Hasta yapraklar sararır ve üzerinde kahverengi benekler oluşur. Benekler yan yana bütün yeşil aksamı kuşatır. Yapraklar erken düşer. Fidan büzüşmeye başlar ve deforme olur. Ne zaman hastalık bütün gövdeyi kaplamaya başlar, o zaman fidan gövdesinin içi boşalır ve gövde açık kahverengi bir hal alır. Kahverengi benekler çoğalır ve bitki solmaya devam ederse bitki ölür. Hastalık genellikle yağmurdan sonra veya nemli ortamlarda sık sık ortaya çıkar. Hava sıcaklığının 25 C olduğu ve nem oranın % 90 - 100 ulaştığı durumlar hastalığın yayılması için en ideal ortamlardır. Ayrıca havalandırması zayıf, kapalı ve karanlık fidanlıklar ve zayıf fidanlar için hastalık riski yüksektir.

b) Mücadele: Fidanlıkların Paulownia plantasyonlarının uzağına kurulması, hastalık tespit edilen fidanlıkların taşınması önerilir. Tohum ekme ve fidan yetiştirme sezonunu nemin yüksek olduğu dönemlerden farklı zamanlarda yapmak da hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir. İyi bir fidanlık yönetimi fidanları hastalığa karşı daha güçlü yapar. Kimyasal mücadele için toprağa 8 gr pentachlorinitro-benzene/m2 veya aynı miktar ferrous sulfate ete. Verilir ve ağaç beş gün sonra dikilir. Dikilen fidanlarda hastalık belirtileri görüldüğünde % 0,5 -0,7 bordo bulamacı püskürtülerek hastalık kontrol altına alınır.

Diğer mantar hastalıklarının tümünde bordo bulamacı uygulaması olumlu sonuç verecektir.