Paulownia Ağacı Hakkında Sık Sorulan Sorular

1- Paulownia ağacı türleri nelerdir ? Ne işe yararlar ?

Paulownia ağacının yüzlerce türü bulunmakla birlikte ticari anlamda üretilen ve Türkiye şartlarına uygun olan türleri dört tanedir. Bunlar Elongate, Tomentosa, Fortunei Katalpifolia dır. Bu türler de kendi aralarında bazı klonlara ayrılmaktadırlar.

2- Türkiye şartlarına en uygun türler hangileridir ?

Türkiye şartlarına en uygun olanlar Tomentosa ve Elongatedir. Tomentosa soğuğa dayanımı ile ön plana çıkarken Elongate büyüme performansı ile dikkat çekmektedir. Sıcak bölgelerimiz için ise Fortunei uygundur. Katalpifolia bazı bölgelerde yetiştirilebiliyor olsa bile yetiştirilebildiği bölgelerde Elongate de yetişebildiği için Elongate tercih edilmelidir.

3- Fidan seçimi ne kadar önemlidir ?

Fidan seçimi çok önemlidir. Fidan üretme tekniği kadar kullanılan anaçlar da önem taşımaktadır. Doku kültürü ile yapılan üretim kullanılan klon tercihi iyi yapılmış ise en tercih edilen yöntemlerden biridir. Buna karşılık kök çeliklerinden ve diğer çeliklerden ve tohumdan da sağlıklı fidan elde edilir. Tohumdan üretilen fidanların ilk yıl performansları kullanılan anaçlara bağlıdır. Tohumluk ağaçlardan toplanan tohumlardan elde edilen fidanların performansları iyidir. Bazı üreticiler fidan ürettikleri tohumları kendi ağaçlarından temin ettiklerini söyleyerek satış yapmaya çalışmaktadırlar. Tecrübemizle biliyoruz ki kendi ağaçlarımızdan ürettiğimiz tohumlardan çıkan fidanlar iyi büyümemektedir. Tohumlarımızın orijini Çin olup tohumluk ağaçlardan toplanmıştır.

4- Paulownia ağacı yer seçer mi ?

Evet seçer. Bazı topraklarda yılda 6-7 büyüyebilirken bazı topraklarda nerede ise hiç büyüme olmayabilmektedir. Bu yüzden dikim yapılacak arazinin uygunluğu iyice test edilmelidir. Bazı üreticiler sadece bol fidan satma amacı ile her toprakta yetişebildiği gibi iddialarla fidan satmaktadırlar. Bu üreticiler ciddiye alınmamalıdır.

5-Dikim aralığı ne olmalıdır ?

Dikim aralığı kesim yapılması düşünülen yıllara göre ayarlanır. En sık dikim aralığı 4x5 dir. 5-7 yıl sonunda kesim yapmak düşünülüyor ise önerilen dikim aralığıdır. Daha uzun periyotlarla kesim yapılacak ise dikim aralığı daha seyrek olmalıdır. Bazı fidan üreticileri 3x3 hatta 2,25x2,25 gibi komik dikim aralıkları önermektedirler. Sadece daha fazla fidan satmayı amaçlayan bu önerilere itibar edilmemelidir. 3x3 dikilen bir ağacın yana dal ve kök verme payı sadece 1,5 mt kalmaktadır. Ağacın hızlı büyüyebilmesi için dal ve köklere ihtiyacı olduğu düşünülür ise bu rakamın yeterli olmadığı ortaya çıkar.

5- Kaç yılda kesime gelir ?

En sık sorulan sorulardan biridir. Paulownia ağacı 70-80 yaşlarına kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Bekleyebilen istediği yaşta keser. En ekonomik kesim yaşı 11-18 yaş aralığıdır. 5-6 yaşlarında yapılacak kesimler ekonomik değildir. Bir ağaç 5 yaşında değilde 10 yaşında kesilir ise elde edilebilecek kereste miktarı 3 kat dan daha fazla artmakta ve kerestenin kalitesi arttığından dolayı m3 fiyatı da yükselmektedir. 5 yılda kesilen ağaçların sunta veya kağıtçılar tarafından ve nispeten daha ucuz fiyatlarla alınabileceğini unutmamak gerekir.

6- Bir dekardan 10 yılda ne kadar gelir elde edilir ?

Bazı üretici firmalar bununla ilgili bazı hesaplamalar yapmaktadırlar. Bir ağaçtan elde edilebilecek kereste miktarı dikim aralığına göre değişim göstermektedir. 3x3 dikim aralığı ile dikilen fidanların 10 yıl sonra dahi 1 m3 kereste üretmeleri mümkün değildir. 10 yılda bir dekardan elde edilebilecek kereste miktarı ortalama 40-50 m3 dür. 50 m3 olduğu düşünülür ise şu anki fiyatlarla 50x350= 17.500 YTL dir. Oldukça iyi bir rakamdır. Ancak 5-6 yılda yapılacak kesimlerde elde edilebilecek gelir bu rakamın 1/5 civarına düşer.

7- Bakımı var mıdır ?

Vardır ve önemlidir. Ancak zor değildir. En önemli bakımı sulama dır. Sulama ilk yıllar yoğun olmak üzere sonraki yıllarda da devam etmelidir. Özellikle hızlı büyüme dönemi olan temmuz ve ağustos aylarında yapılacak sulama ağacın büyüme performansını çok etkileyecektir. İlk iki yıldan sonra sulama ihtiyacının olmadığı doğru değildir. İkinci bakım budamadır. Bu da genellikle kesici bir madde ihtiyacı olmadan elle yapılabilmektedir.

8- Hastalıkları ve tedavileri var mıdır ?

Bazıları ciddi olmak üzere hastalıklar ve tedavileri vardır. En ciddi olan hastalık henüz Türkiye de tespit edilmemekle birlikte Cadı süpürgesi hastalığı denilen bakteriyel bir hastalıktır. Müdahale edilmez se öldürücüdür. Mücadelesi ise pahallıdır. Diğer hastalıklar genellikle mantari hastalıklar olup tedavisinde bordo bulamacı ve demir sülfat gibi ucuz yöntemler etkili olmaktadır. Toprakta nematod varlığı ise çok pahalı ve zor bir mücadele yöntemini gerektirmekte olup bu sorun sadece paulownia sorunu değildir. Kısaca bilinen paulownia hastalıkları ile mücadele oldukça kolay olmasına rağmen şu ana kadar rastlamadığımız ama tehlikeli hastalıklara karşı da önlem olarak çok büyük plantasyonları bitişik kurmama önerilebilir.

9- Nasıl dikim yapılmalıdır ?

Dikiminde dikkat edilmesi gereken kurallar diğer ağaç fidanlarının dikiminde dikkat edilmesi gereken kurallardan çok farklı olmamakla birlikte dikim yapılacak toprağın sertliğine göre dikim çukuru derin veya sığ kazılır. Toprak sert ise dikim çukuru derin olmalı ve içinden çıkarılan toprak daha verimli ve gevşek bir toprak ile değiştirilmelidir.